Hotel Slamený dom – Malá ida

Úprava terénu, existujúcej vegetácie, výsadba nových drevín, trvaliek a bylín, pokládka trávneho koberca, oživenie gabiónového plota, realizácia komplexného automatického zavlažovania…